Merhaba Misafir

Okul öncesi dönemde yaratıcı drama yoluyla değerler eğitimi

PDF

Araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocukları için hazırlanan “Yaratıcı drama yoluyla değerler eğitimi” uygulamalarının etkili olup olmadığını belirlemektir. Bu çalışmada okul öncesi dönemde bulunan çocukların sevgi, saygı, sorumluluk, iş birliği, paylaşma, temizlik, sabır, güven, dürüstlük, çalışkanlık ve eşitlik değerlerini fark etmelerine ve dolasıyla değerler eğitimi konusunda farkındalık geliştirmelerine yaratıcı drama yönteminin etkisi araştırılmıştır. Çalışma, yaşları 5 ve 6 arasında değişen toplam 16 çocuk ile yürütülmüştür. Çocuklara değerler eğitimi için hazırlanan yaratıcı drama etkinlikleri 18 oturumda birer ders saati süresince uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan “Okul öncesi dönemde yaratıcı drama yoluyla değerler eğitimi değerlendirme anketi” kullanılmıştır. Çocukların drama uygulaması öncesi ve sonrası değerler eğitimi ölçme aracından almış oldukları puanlar arasında anlamlı bir fark gösterip göstermediğine ilişkin sonuçlar için Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları araştırmaya katılan çocukların değerler eğitimi ölçme aracından aldıkları deney öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (z=3.41, p﹤.01). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın sontest puanları lehine olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre yaratıcı drama yoluyla değerler eğitimi uygulamalarının çocukların değerler eğitimi puanlarına önemli düzeyde etkisinin olduğu söylenebilir. Sonuç olarak bulgular, değerler eğitimi kazandırma konusunda yaratıcı drama yönteminin etkili olduğunu göstermektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Yaratıcı Drama Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.21612/yader.2018.017
  • Cilt : 13
  • ISSN : 1305-8177
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2459-167X
  • Sayfa Aralığı : 237-250
  • IO Kayıt No : 76203
  • Yayıncı : Çağdaş Drama Derneği