Merhaba Misafir

‘‘Kırk Kız’’ destanı ve kahramanca savaşan Türk kadınları

PDF

Efsaneler tarihi gerçekler ve hayal gücü ile örtüşen anlatımlar içermektedir. Hatta tarihi gerçekler çeşitli mucizevi içeriklerle süslense de tarihe ait bilgileri de korumaktadır. Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan destan kahramanları, milletlerin ideallerini, yaşam felsefelerini, inançlarını taşıyan örnek kişilerdir. Türk destanlarının tarihle paralellik gösterdiği de müşahede edilmektedir. Bu destanlarda efsanevi bir şekilde anlatılmakta olan kahramanlardan biri de savaşçı Türk kadınlarıdır. Savaşçı Türk kadını hakkında ‘‘Kırk Kız’’ destanında bahsedilmektedir. Bu eserin izleri Türkî halkların folklorunda da önemli bir yere sahiptir. Ayrıca kahraman Türk kadınının Türkî halkların tarihinde birer yönetici, yeri geldiğinde cengâver olanları mevcuttur. Hatta günümüzdeki arkeolojik bulgular Türk kadınlarının amazon kadınları ile benzerlikleri bulunduğuna işaret etmektedirler. Dolayısıyla göçebe hayat sürdüren Türkî halkların savaş cephelerinde de bu kahraman kadınlara rastlanmıştır. Bu makalede Kırk Kız destanına konu olan savaşçı Türk kadınları hakkında arkeolojik bulgular ve tarihi kayıtlar ışığında bilgi verilecektir.

Yayınlandığı Kaynak : İSTEM (İslâm, San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsıkîsi) Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.31591/istem.417062
  • Cilt : 16
  • ISSN : 1304-0618
  • Sayı : 31
  • eISSN : 2602-408X
  • Sayfa Aralığı : 147-160
  • IO Kayıt No : 75468
  • Yayıncı : Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü