Merhaba Misafir

1-5. sınıf “Türkçe ve Türk kültürü çalışma kitaplarındaki Türkçe dersi etkinliklerinin programdaki kazanımlara göre değerlendirilmesi

PDF

Ders kitapları, Türkçe öğretiminin temel araçlarından biridir. Eğitim- öğretim sürecinde belirlenen amaçların gerçekleşmesinde öğretmenin öğrenciye yaklaşımı, öğrencinin derse yönelik tutumu ve ailenin desteği gibi birçok etmenin yanı sıra ders işleme sürecinde kullanılan araç gereçlerin niteliği de etkilidir. Dolayısıyla nitelikli bir eğitim süreci, bu süreçte kullanılacak ders kitaplarının da nitelikli olmasına bağlıdır. Eldeki araştırma, yurt dışında yaşayan ve Türkçeyi yaşadıkları ülkenin kültürü içinde öğrenmeye çalışan Türk çocukları için hazırlanan 1-3 ve 4-5. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü çalışma kitaplarının (MEB, 2010a, MEB, 2010b) Türkçe kısmında yer alan etkinliklerin Program’daki (MEB, 2009) kazanımlarla uyumunu değerlendirilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği bu araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiş, araştırma verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre daha nitelikli bir eğitim sürecine ilişkin çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : TEKE (Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.7884/teke.4195
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-0146
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 1148-1160
  • IO Kayıt No : 74554
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları