Merhaba Misafir

AIDS bilgi ve tutum ölçeklerinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin sınanması

PDF

Bu çalışma, AIDS’e dair bilgi ve tutumları ölçmek için kullanılabilecek Türkiye’ye has iki ayrı ölçek geliştirmeyi ve bunları psikometrik açıdan değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, 37 maddelik bir bilgi ölçeği ve 23 maddelik bir tutum ölçeği, İzmir’in farklı üniversitelerinde okuyan yaşları 17 ve üstü olan 1025 öğrenciye kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Bilgi ölçeğinin madde ve faktör analizlerinden sonra ölçekten 16 madde çıkarılmıştır. Oblik döndürme sonucu, varyansın %34’ünü açıklayan üç temel bileşen olduğunu göstermiştir. Bilgi ölçeğinin güvenirliğini sınamak için Kuder-Richardson-20 katsayısı hesaplanmış ve .76 olarak bulunmuştur. Tutum ölçeği için faktör analizi yapıldıktan sonra 6 madde çıkarılmıştır. Oblik döndürme, varyansın %42.43’ünü açıklayan iki temel bileşeni ortaya çıkarmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa değeri .90 olarak bulunmuştur. İki ölçek arasındaki ilişki incelendiğinde ise, AIDS konusunda daha fazla bilgiye sahip kişilerin AIDS’e karşı daha olumlu tutuma sahip olduğu gözlenmiştir. Özgün olarak geliştirilmiş 21 maddeden oluşan AIDS Bilgi ve 17 maddeden oluşan AIDS Tutum ölçeklerinin geçerlik ve güvenirliğine dair elde edilen bulgular, ölçeklerin ileride yapılacak araştırmalarda kullanılmak için uygun olduklarını göstermektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Psikoloji Çalışmaları
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.26650/SP409425
  • Cilt : 38
  • ISSN : 1304-4680
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2602-2982
  • Sayfa Aralığı : 73-93
  • IO Kayıt No : 73628
  • Yayıncı : İstanbul Üniversitesi Yayınları