Merhaba Misafir

El-Hasen B. Ziyâd ve Fıkhuhû Beyne Muâsırîhi

PDF

Ebu Hanife’nin seçkin talebeleri arasında bulunan Hasan b. Ziyad, Hanefi mezhebi içerisinde önemli bir konuma sahip müçtehit bir alimdir. Hasan b. Ziyad, Hanefi mezhebi içerisindeki birikim ve çeşitliliğin sonraki nesillere aktarılmasında kilit rol oynamış, özellikle mezhebin nadiru’r-rivaye olarak isimlendirilen görüşlerinin aktarılması onun üzerinden olmuştur denilebilir.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1304-1045
  • Sayı : 31
  • Sayfa Aralığı : 729-733
  • IO Kayıt No : 73608
  • Yayıncı : Mehir Vakfı