Merhaba Misafir

Vikâyetü’r-rivâye fî-mesâili’l-Hidâye adlı eserin müellifinin isim ve lakabının tespiti

PDF

Önemine binaen yüzlerce yazma nüshası ile günümüze ulaşmış olan Hanefi mezhebinin muteber metinlerinden birisi de Vikâyetü’r-rivâye fî-mesâili’l-Hidâye adlı eserdir. Vikâye, sayısız dehaların yetiştiği ve pek çok ilmin kemale erdiği İslam medeniyet merkezlerinden Buhâra’da yetişmiş fakih Mahmud b. Ahmed tarafından kaleme alınmıştır. Mahmud b. Ahmed Buhara’da çok sayıda âlim yetiştiren Mahbûbi ailesine mensuptur. Ancak tabakât eserlerinde kaydedilen farklı ve kısıtlı bilgiler sebebiyle Vikâye’nin müellifinin isminin Mahmud mu yoksa Ömer mi olduğu, lakabının Burhânüşşeria mı, yoksa Tâcüşşerîa mı olduğu konusunda klasik kaynaklarda, dolayısıyla da modern çalışmalarda birçok karışıklık göze çarpmaktadır. Ayrıca benzer bir karışıklık Vikâye müellifinin babasının isminin dedesinin ismiyle karıştırılması konusunda da söz konusudur. Bu makale, konuyla ilgili karışıklığı ortadan kaldırmayı ve bundan sonraki çalışmalarda eserin müellifinin doğru bir şekilde belirlenmesini amaçlamaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1304-1045
  • Sayı : 31
  • Sayfa Aralığı : 685-695
  • IO Kayıt No : 73598
  • Yayıncı : Mehir Vakfı