Merhaba Misafir

Tokatlı Şeyhülislâm Kadızâde Mehmed Tâhir’in hayatı, eserleri ve istibdâl risâlesi

PDF

Bu çalışma, Tokatlı şeyhülislam Kadızâde Mehmed Tâhir Efendi’nin hayatını, eserlerini ve vakıf malların kişilerin mülk malı mukabelesinde değiştirilmesi meselesine dair kaleme aldığı risâlesini araştırmayı hedeflemektedir. Birçok fakihe göre mescit dışındaki vakıf malın, istibdâl şartlarının var olması ve yerine yeni vakıf satın alma koşulu ile para karşılığında satılması yahut, vakfın mülk malla ya da vakıf malla değiştirilmesi işlemine İslam Vakıf Hukukunda istibdâl terimi kullanılır. Kadızâde, istibdâl risalesini Kahire’de şeri mahkeme hakimliği görevini icra ederken kaleme almıştır. Kadızâde, II. Mahmut dönemi bir Osmanlı şeyhülislamıdır. On iki eser kaleme almıştır. Bunlardan birçoğu fıkıh hakkında iken tefsir ve tasavvufa dair çalışmaları da bulunur.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1304-1045
  • Sayı : 31
  • Sayfa Aralığı : 661-683
  • IO Kayıt No : 73595
  • Yayıncı : Mehir Vakfı