Merhaba Misafir

Usûl-i fıkha modern dönemde yapılan revizyon çağrıları ışığında “İslam Hukuk Usûlü” dersinin daha etkin yürütülmesine yönelik mütevazı bir katkı

PDF

Fıkıh usûlü, İslam hakkında güvenilir araştırmalar yapmak için gereksinim duyulan bilimsel beceriyi sağlayan bir disiplindir. Aynı zamanda tutarlı bir hukuki tefekkür oluşturmanın en kestirme yoludur. Ancak bu bilim, tarihsel süreç içinde hem teknik hem de içerik olarak bir takım dönüşümlere şahit olmuştur. Dönüşümlerden bir kısmı, fıkıh usûlünü reel yaşamla ilgisi olmayan, içine kapanık ve özünden kopmuş bir bilim haline getirecek düzeyde gerçekleşmiştir. Bu durumu fark eden birçok bilgin ise, fıkıh usûlünün asli işlevini yapması ve sınırlarına çekilmesi yönünde çağrılarda bulunmuştur. Makale, sözü edilen çağrılardan ilham alarak, ilahiyat fakültelerindeki “İslam Hukuk Usûlü” dersinin daha verimli hale getirilmesi için bir takım önerilerde bulunmaktadır. Bunların bir kısmı ders kaynaklarının gözden geçirilmesine yönelik iken diğer kısmı uygulama tabanlı önerilerdir.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1304-1045
  • Sayı : 31
  • Sayfa Aralığı : 637-660
  • IO Kayıt No : 73592
  • Yayıncı : Mehir Vakfı