Merhaba Misafir

Lutfi Paşa’nın niyet risalesi

PDF

Lutfi Paşa Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılda faaliyet göstermiş önemli devlet adamlarından biridir. Kariyeri boyunca üstlendiği çeşitli resmi görevlerden sonra iki yıl kadar veziriazamlık da yapmıştır. Lutfi Paşa, aynı zamanda çoğu İslâmî ilimlere dair olmak üzere çok sayıda eser kaleme almış bir müelliftir. Genellikle Âsafnâme adlı siyasî risalesiyle bilinen Lutfi Paşa’nın İslâmî eserleri yazma halinde bulunmaktadır. Bu makalede Lutfi Paşa’nın hayatı ve eserleri anlatıldıktan sonra, niyet konusuna tahsis etmiş olduğu Arapça ve Türkçe risalesi, tarafımızdan tespit edilen birer nüshasına dayalı olarak ilk defa neşredilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1304-1045
  • Sayı : 31
  • Sayfa Aralığı : 569-587
  • IO Kayıt No : 73587
  • Yayıncı : Mehir Vakfı