Merhaba Misafir

İstıhsân açısından resim ve heykel

PDF

Araştırma, usûl ve furû fıkıh bağlamında Hz. Peygamberin resminin veya heykelinin yapılması sorunu merkezinde insan resmi veya heykeline dair hükümlerin İslâm hukuk biliminin genel teorisi açısından ele almaktadır. Bu bağlamda gerek Kur’ân-ı Kerim ve gerekse hadislerde yer alan put, temâsil, sûret, tâğut ve ensâb gibi kavramların analizleri yapılarak furû fıkha ait düşüncenin usûl yani fıkhın teorisi adına temellendirilmeye çalışılmaktadır. Kur’ân’da putperestlerin, şiddetli azaba çarptırılacağını söyleyen pek çok ayet bulunmakla birlikte, resim ya da heykel yapılamayacağına dair resim ve heykel aleyhinde herhangi bir ayet mevcut değildir. Kur’ân’da, resim veya heykel yapma hususunda net bir bilgi yokken, hadislerde özellikle kıyamet günü ile irtibatlı resim veya heykel yapana tehdit içeren cümleler söz konusudur.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1304-1045
  • Sayı : 31
  • Sayfa Aralığı : 509-540
  • IO Kayıt No : 73580
  • Yayıncı : Mehir Vakfı