Merhaba Misafir

Kameri ayların tespitinde hesap metodunun meşruiyeti ve Uluğbey takvimi

PDF

İslam dünyasında Ramazan ayının başlangıcı, bayram günleri ve Hac ibadetinin temel şartı olan Arafat vakfesi gününün tespiti, ayın hareketlerine göre ayarlanmaktadır. İbadetlerin sıhhatine doğrudan etki ettiğinden, bu günlerin doğru tespit edilmesinde kullanılması gereken yöntemlerden “hesap mı, ru’yet mi?” meselesi geçmişten günümüze hep müzakere/mütalaa konusu olmuştur. Bu konuda, “ay ve güneşin hesapla döndüğü” nü bildiren ayetten hareketle hesabı önceleyenler olduğu gibi, “biz hesap bilmeyiz, ayı görün oruç tutun, ayı görün bayram edin” hadis-i şerifini delil sayanlar da “ru’yet”i öncelemektedirler. Güneş ve ay hareketlerini inceleme sahasındaki ilerlemeler neticesinde İslam dünyasında bu özel günlerin hesap ile tespit edilmesinin gerekliliğini savunanlara mukabil, Hz. Peygamberin kendi vefatından sonraki bilimsel gelişmeleri mucizevi şekilde bilmesine rağmen ru’yeti tavsiye eden hadis-i şerifin ihmal edildiği, dolayısıyla onun mübarek ağızlarından sadır olan hadislerin her çağda geçerli olduğu düşüncesini savunanlar bulunmaktadır. Bu makalede, hesaba itibar etmenin meşru olup olmadığı, hesaplama yöntemi konusundaki tarihi süreç ve Uluğbey’in hesap konusunda geliştirdiği takvim üzerinde durulacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1304-1045
  • Sayı : 31
  • Sayfa Aralığı : 443-467
  • IO Kayıt No : 73565
  • Yayıncı : Mehir Vakfı