Merhaba Misafir

İslam hukukunda akıl hastalarının evliliği meselesi

PDF

Her hukuk sisteminde olduğu gibi İslam hukukunda da şahısların tasarruflarının geçerliliği bir takım şartlara bağlanmıştır. Medeni hakları kullanabilmek için gerekli akıl ve temyiz şartlarını taşımayanlar hukukî açıdan ehliyetsiz kabul edilmişlerdir. Fakat onların da hukuksal bir takım ihtiyaçları bulunması sebebiyle İslam hukukçuları tarafından akıl hastaları gibi ehliyetten yoksun şahıslar adına velilerinin tasarrufta bulunabileceği kabul edilmiştir. Bu bağlamda evlilik de onlar için ihtiyaç olarak düşünülmüş ve evlenme ehliyeti bulunmayan akıl hastalarının evlilik sözleşmesinin nasıl yerine getirileceği fakihler tarafından tartışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1304-1045
  • Sayı : 31
  • Sayfa Aralığı : 415-441
  • IO Kayıt No : 73564
  • Yayıncı : Mehir Vakfı