Merhaba Misafir

Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’ndeki fıkıh usûlü kitapları: Üzerine en çok çalışma yapılanlar ve bazı nâdir eserler

PDF

Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’ndeki fıkıh usûlüne dair yazma eserler; 21’i metin, 36’si şerh, 33’ü hâşiye, 3’ü muhtasar ve 3’ü de risâle olmak üzere toplam 96 farklı eserden oluşmaktadır. Bu eserlerin 54’ü günümüzde neşredilmiş olup, 42’si ise halen yazma halde bulunmaktadır. Bu eserler arasında üzerine en çok çalışma yapılanlar Muhtasarü’l-Müntehâ, Menârü’l-envâr ve Tenkîhu’l-usûl’dür. Kütüphanede Muhtasarü’l-Müntehâ üzerine 18, Menârü’l-envâr üzerine 15, Tenkîhu’l-usûl üzerine ise 14 adet çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu üç eser üzerine yapılan çalışmalar kısaca tanıtılmış, ayrıca bazı nâdir fıkıh usûlü eserleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1304-1045
  • Sayı : 31
  • Sayfa Aralığı : 133-202
  • IO Kayıt No : 73549
  • Yayıncı : Mehir Vakfı