Merhaba Misafir

Şâfıî mezhebinde fesâd ve butlân kavramları eşanlamlı mıdır?

PDF

Cumhura göre fesâd ve butlân kavramının eşanlamlı olduğu, Hanefî mezhebinde ise her iki kavram arasında temel ve köklü bir ayrım olduğu kabul edilmektedir. Zira Hanefîlere göre fesâd sıhhat şartlarıyla, butlân ise in‘ikâd şartlarıyla ve rükünlerle ilgili bir kavramdır. Biz de bu çalışmada, Şâfiî mezhebi özelinde fesâd ve butlânın eşanlamlı olup olmadığını ve onlara göre her iki kavram arasında bir ayrım olup olmadığını incelemeye çalışacağız.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1304-1045
  • Sayı : 31
  • Sayfa Aralığı : 121-132
  • IO Kayıt No : 73547
  • Yayıncı : Mehir Vakfı