Merhaba Misafir

Thomas Hobbes’ta iktidar ve eğitim ilişkisi

PDF

Siyasal iktidarlar, eylemlerinin sorgulanması noktasında tebaalarını ikna etmelidir-ler. Siyasal sistem içerisinde yaşayan bir birey eylemlerinin bir kısmına neden sı-nırlamalar getirildiğini ve bazı yükümlülükleri yapmak noktasında neden zorun-luluğa tabi tutulduğunun bilgisine sahip olmalıdır. Tüm bunlar gerçekleşirken söz konusu bireyin özsel varoluşu ve bir anlamda yaşam hakkının ve şeklinin korun-ması iktidarın arzularıyla çelişkiler oluşturabilmektedir. Bu çalışmada Thomas Hobbes’un iktidar anlayışı ve eğitim ile ilgili görüşlerine değinilecek ve bu bağ-lamda eğitim ve iktidar arasında ne tür bir ilişkinin olduğu incelenecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Kesit Akademi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.18020/kesit.1387
  • Cilt : 4
  • ISSN : 2149-9225
  • Sayı : 13
  • Sayfa Aralığı : 192-209
  • IO Kayıt No : 73163
  • Yayıncı : Karbey Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Kesit Yayınları