Merhaba Misafir

Slovenya ve Türkiye'de kadın girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşların analiz edilmesi

PDF

Kadın girişimciliği, ekonomik büyüme için çok önemlidir. Kadın girişimciliği saye-sinde kadınlar daha iyi işe sahip olur, kendilerini geliştirebilir ve yaratıcı olabilir-ler. Ayrıca kadınlar yeni fırsatlar elde edebilir ve yeni işlere başlayabilirler. Buna ek olarak, bir ülkede kadın istihdamı artırılabilir ve kadınlar günlük ve sosyal ha-yatlarında daha iyi bir konuma gelebilirler. Bazı kurum ve kuruluşlar kadın giri-şimciliğinin gelişmesinde etkili rol oynamaktadırlar. Buna göre bu çalışmanın amacı, Slovenya ve Türkiye'de kadın girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluş-ları analiz etmektir. Araştırma yöntemleri, içerik analizi ve ikincil ve birincil verile-rin derleme yöntemidir. Bu çalışma, Slovenya ve Türkiye'de kadın girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşları analiz ederek literatüre katkıda bulunmakta ve kadın girişimciliği konusunda öneriler getirmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Kesit Akademi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.18020/kesit.1408
  • Cilt : 4
  • ISSN : 2149-9225
  • Sayı : 13
  • Sayfa Aralığı : 132-158
  • IO Kayıt No : 73158
  • Yayıncı : Karbey Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Kesit Yayınları