Merhaba Misafir

Ahiliğin Türk kalite yönetim sistemine etkisi

PDF

Armand Vallin Feigenbaum’un 1957’de yayınladığı makalesinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) dünyada ilk kez duyulmakla birlikte, 1300’lü yıllarda Anadolu’da Türkler tarafından kalite yönetiminin bugün kazandığı anlamdan daha kapsamlı bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Bu sistemin adı; Ahiliktir. 13-20. yüzyıl arasında Anadolu Türklerine özgü üretim ve ticarette kullanılan, sosyal hayatı düzenleyen sistem olan Ahilik, TKY’nin bir adım ötesine geçerek, meslek etiği konusunda kesin kurallar koymuş; aynı zamanda toplumun huzurunu sağlama konusunda tedbirler almış, toplumu etik davranışa yönlendirmiştir. TKY Ishikawa tarafından “yönetimde bir düşünce devrimi” olarak nitelendirilmekle beraber bu devrimin ilk önce 13. yüzyılda Anadolu’da gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Hatta TKY de konu edilmeyen, ancak Ahilik Sisteminde kullanılan birçok ilke bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; kalite yönetimi sisteminin dünyada ilk kez Anadolu’da Türkler tarafından kullanıldığını, geliştirildiğini bilimsel kanıtlarla desteklemek, Ahilik sisteminden hareketle Türk Kalite Yönetim Sisteminin (TrKYS) tanınmasını sağlayarak günümüz kalite yönetim sistemlerinin gelişmesine katkı sağlamak ve TrKYS prensiplerini ortaya koymaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik İncelemeler Dergisi (AID)