Merhaba Misafir

‘Tarih-i ebed müddet’in müverrihi: Osman Turan

PDF

1914’te doğup 1978’de vefat eden Osman Turan, Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni kazanan ilk 40 kişi arasındadır. Turan, Demokrat Parti ve Adalet Partisi’nde mebus olarak görev yapmanın yanı sıra, tarihi ve fikri konularda pek çok eser yazmıştır. Eserlerine örnek olarak; ‘Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi’, ‘Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi’ ve ‘Türkiye’de Siyasi Buhranın Kaynakları’ sayılabilir. Turan’ın eserlerinde özellikle beş tema ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, Türk tarihinin sürekliliğidir. İkincisi, Türkiye’deki laiklik uygulamasının eleştirisidir. Üçüncüsü, Türk aydınının Batılılaşma sonucu yaşadığı kimlik yitimidir. Dördüncüsü, milli efsaneler konusudur. Beşincisi, Türkiye’nin İslam ülkeleri ile olan tarihsel ve güncel bağlarıdır. Turan’ın tezleri, geçerliliğini sürdüren kısımları olmakla birlikte, eleştirilerek geliştirilmeyi gerektirmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Tezkire Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1302-7875
  • Sayı : 64
  • Sayfa Aralığı : 105-120
  • IO Kayıt No : 72991
  • Yayıncı : Tezkire Yayıncılık