Merhaba Misafir

16. yüzyıldaki bazı Divan şairlerinin şiiri nitelemek üzere kullandıkları sıfatlar

PDF

Her devirde olduğu gibi, 16. yüzyılda da Divan Şairleri, şiir üzerinde düşünmüşler ve bu düşüncelerini zaman zaman şiirlerinde dile getirmişlerdir. Bu anlamda kasidelerin fahriyye' bölümleri, gazellerin mahlas beyitleri ve divanların dibaceleri dikkat çekicidir.

Yayınlandığı Kaynak : Türkbilig
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 2004
  • ISSN : 1302-6011
  • Sayı : 8
  • Sayfa Aralığı : 36-53
  • IO Kayıt No : 72354
  • Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi