Merhaba Misafir

“Yeni Türk Edebiyatı” teriminin tanımı için bazı ölçütler

PDF

Yeni Türk Edebiyatı dönemi, Orta-Asya 'dan zamanımıza kadar süren büyük Türk edebiyatının son halkasını teşkil eder. Bu makalede, “Yeni Türk Edebiyatı” terimi için fonksiyonel bir tanım aranmış ve çeşitli sınıflandırmalar, bazı ölçütler ışığında değerlendirilmeğe çalışılmıştır. Bu değerlendirme sırasında, Türk edebiyatının incelenmesi için kullanılan sınıflamalar incelenmiş; batılılaşma yönündeki gelişmeler dikkate alınmış; bunların ışığında “Yeni Türk Edebiyatı" terimi yerine kullanılan birçok terim ve kavram tartışılmıştır. Edebî gruplar ve tarihî sınıflandırmalarda “ölçüt"ler çok önemli bir bakış açısı olarak düşünülmüştür. Ölçüt aranırken, edebiyatımızın kaynakları konusunda araştırmacıların görüşlerine yer verilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Türkbilig
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 2007
  • ISSN : 1302-6011
  • Sayı : 13
  • Sayfa Aralığı : 85-114
  • IO Kayıt No : 72277
  • Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi