Merhaba Misafir

Hava durumu ve ayın evreleri anomalilerinin BIST’de getiri ve oynaklığa etkisi

PDF

Bu çalışmanın amacı, hava durumu ve ayın evreleri anomalilerinin BIST’de meydana gelen getiri ve oynaklık üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Çalışma kapsamında, anomalileri ve oynaklığı incelemek için 2002-2016 tarihleri arasında, BIST 100, BIST Mali, BIST Hizmet, BIST Sınai ve BIST Teknoloji endekslerine ait günlük kapanış verileri ile ARCH-GARCH yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca, bu çalışma 2008 Küresel Kriz etkisini gösterebilmek amacıyla kriz ve kriz harici olmak üzere iki döneme ayrılmıştır. Bu kapsamda, 02.01.2008-30.08.2009 tarihleri arası kriz dönemi olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda kriz ve kriz hariç dönemde ele alınan 5 endekste de oynaklık üzerinde ayın evreleri anomalileri saptanmıştır. Getiri açısından ise BIST Mali endeksinde kriz hariç dönemde pozitif getiri sağlayan dolunay etkisi, kriz döneminde ise negatif etkiye neden olan yeni ay anomalileri saptanmıştır. Hava durumu etkisi ise getiri açısından bir anomaliye neden olmazken oynaklık üzerinde saptanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 32
  • ISSN : 1300-4646
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 533-555
  • IO Kayıt No : 71956
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları