Merhaba Misafir

Kurumsal yönetim ilkeleri ışığında etik kurallar ve sosyal sorumluluk

PDF

Kurumsal yönetim ve ilk olarak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nün hazırladığı ‘Kurumsal Yönetim İlkeleri’ işletmelerin kurumsallaşma yolculuğunda, işletmelerin kılavuzu rolünü üstlenmesi sebebiyle önemli bir yere sahiptir. Sonrasında diğer birçok ülke gibi ülkemizde de kurumsal yönetim ilkeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanmıştır. İşletmelerin bu ilkelere uyum göstererek kurumsallaşma yönünde ilerlemeleri hem kendi başarıları hem paydaşların menfaatleri hem de bir bütün olarak her ikisinin de sürdürülebilirliği adına son derece önemlidir. İşletmeler bu ilkelerin bir bölümüne uymakla yükümlü tutulmuşlarken, diğer bir bölümüne uymaları gönüllülük esasına dayanıp, tavsiye niteliğinde olmuştur. ‘Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk’ ilkeleri, işletmelerin uymakla yükümlü tutulmadıkları menfaat sahiplerine ilişkin başlık altında ve dolayısıyla gri bir alanda yer almaktadır. Buradan hareketle çalışma, Borsa İstanbul (BIST 100)’da işlem gören halka açık işletmelerin, SPK’nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden ‘Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk’ ilkelerine uyumluluğunu içerik analizi yoluyla incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, söz konusu işletmelerin SPK’nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin “etik kurallar” açısından tam anlamıyla kurumsal bir yapıya sahip olmadıkları, buna karşılık ‘sosyal sorumluluk’ açısından ise kurumsallaşma yolunda daha çok yol kat ettikleri söylenebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 32
  • ISSN : 1300-4646
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 505-531
  • IO Kayıt No : 71955
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları