Merhaba Misafir

Türkiye’deki mevduat bankalarının etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemiyle incelenmesi

PDF

Finansal sistem içerisinde önemli bir yere sahip olan bankacılık sektörünün etkin bir şekilde faaliyet göstermesi ülke ekonomilerinin gelişimi açısından oldukça önemlidir. 2000 yılında yaşanan ekonomik kriz her ne kadar Türk bankacılık sektörünü etkilese de alınan önlemler sayesinde bu sektör günümüzde çok güçlü bir yapıya sahiptir. Türk bankacılık sektörünün etkinliğini ele alan bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının etkinlik düzeyleri 2012-2016 dönemi için karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışmada toplam 23 mevduat bankasının etkinliği ölçeğe göre sabit getiri (CCR) ve ölçeğe göre değişken getiri (BCC) varsayımları altında girdi odaklı Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemiyle ölçülmüştür. Çalışma sonucunda iki kamu bankası, iki özel sermayeli banka ve yedi yabancı sermayeli banka etkin bulunmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 32
  • ISSN : 1300-4646
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 487-504
  • IO Kayıt No : 71954
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları