Merhaba Misafir

Borsa İstanbul’da işlem gören turizm şirketlerinin performanslarının değerlendirilmesi: Lokanta ve oteller üzerine bir uygulama

PDF

Turizm sektörü hızlı büyüyen ve önemi artan sektörlerden biridir. Turizm sektörü çok sayıda alt sektörden oluşmuştur. Turizm sektörünün ekonomik kalkınmaya, gelir adaletsizliğinin giderilmesinde ve istihdam üzerinde katkıları bulunmaktadır. Bu çerçevede Borsa İstanbul'da işlem gören turizm şirketlerinin finansal performanslarının araştırılması hem yatırımcılar hem de yöneticiler için önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık turizm şirketlerinin performanslarının değerlendirilmesidir. Çalışmada yapılmış olan analizlerden elde edilen bulgulara modelin çözümü bölümünde yer verilmiştir. Sonuç bölümünde, elde edilen bulgular Finans teorisi ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, bu bölümde turizm sektörüne ilişkin genel değerlendirilmelerde bulunularak sektörde faaliyet gösteren işletmeler için çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Maliye ve Finans Yazıları
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1308-6014
  • Sayı : 109
  • Sayfa Aralığı : 30-50
  • IO Kayıt No : 70978
  • Yayıncı : Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı