Merhaba Misafir

“İstenmeyen Rumlar”: Odessa ve Kırım’dan Yunanistan’a göç hareketleri, 1919

PDF

1917 yılında gerçekleşen Ekim Devrimi’nden kısa bir süre sonra Rusya’da Bolşevikler ve Çar yanlıları arasında tam üç yıl sürecek olan bir iç savaş patlak verdi. Bolşeviklerin kazanması halinde devrimin tüm dünyaya yayılabileceği endişesini taşıyan savaşın kazananları, bu iç savaşta Çar yanlılarını desteklemek amacıyla 1918 yılı sonunda Rusya’nın güneyine, Odessa ve Kırım’a yönelik bir operasyon gerçekleştirme kararı aldı. Ağırlıklı olarak Fransız birliklerin dâhil olacağı bu operasyon için ayrıca Yunanistan’dan destek talep edildi. Paris Barış Konferansı’nda İzmir ve Batı Trakya’ya yönelik planları konusunda bu devletin desteğini almak isteyen Yunanistan Başbakanı Venizelos gönülsüz de olsa bu teklifi kabul etti. Böylece 1918 yılı sonunda Fransız, 1919 yılı başında ise Yunan birlikleri bölgeye gönderildi. Ancak kısa bir süre sonra operasyon tam bir fiyasko ile sonuçlandı ve bölgedeki birlikler geri çekilmek durumunda kaldı. Yunanistan bu operasyona dâhil olmakla Anadolu’ya yönelik planları konusunda bu devletlerin desteğini almayı başardı; ancak bu karar özellikle bu iki bölgede yoğun olarak yaşayan Rum azınlık için felaketle sonuçlanacak bir sürecin başlangıcı oldu. Yunanistan’ın operasyona dâhil olmasına bir misilleme olarak Bolşevikler bölgede yaşayan Rumlara yönelik baskı ve zorunlu göç ettirme siyaseti uygulamaya başladı. 1919 yılı Mart ayında başlayan ve Nisan ayı boyunca yoğun bir şekilde devam eden bu göçler, Venizelos’un tam da Paris’te İzmir’in işgali için Büyük Devletleri ikna etmek için oldukça yoğun bir mesai harcadığı bir aşamada Yunanistan için büyük bir krize dönüştü. Venizelos bu üç ay boyunca tüm imkânlarını seferber ederek bu göçmenleri Yunanistan dışında başka bir bölgeye, özellikle de İstanbul, Trabzon ve İzmir’e yerleştirme girişimlerinde bulundu. Bu çalışmanın amacı bu süreçte Venizelos’un bu göçmenlere yönelik nasıl bir siyaset izlediğini ve bu göçlerin Yunanistan’daki etkilerini ortaya koymaktır. Çalışma temelde Yunan Dışişleri Bakanlığı, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Arşivi, dönemin Yunan ve İngiliz gazeteleri ve İngilizce kaynaklara dayanmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Karadeniz Araştırmaları (KaraM)
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 15
  • Sayı : 57
  • eISSN : 2536-5126
  • Sayfa Aralığı : 103-140
  • IO Kayıt No : 70909
  • Yayıncı : KaraM Araştırma ve Yayıncılık