Merhaba Misafir

Boşama hakkındaki bir hadisin tahlili

PDF

Kur’an-ı Kerim’de Allah’a ibadet emredildikten sonra, anne babaya ihsânda bulunmak emredilmiş, ebeveyne “öf” diyerek surat asmak dahi yasaklanmıştır. Buna paralel olarak hadislerde de Allah’ın rızasının anne-babanın rızasında olduğu zikredilerek onlara itaatin ehemmiyeti dile getirilmiştir. Peki, anne babaya “talâk” yani boşama konusunda da itaat etmek gerekli midir? Bu makalede, babasının talebi üzerine Hz. Peygamber’in İbn Ömer’e “eşini boşa” dediği bir rivayet, tespit ve anlama bağlamında ele alınmıştır. Konu hakkında âlimlerin görüşleri de verildikten sonra rivayet farklı bir açıdan değerlendirilerek doğru anlaşılması amaçlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.18506/anemon.319262
  • Cilt : 6
  • ISSN : 2147-7655
  • Sayı : 5
  • eISSN : 2149-4622
  • Sayfa Aralığı : 693-705
  • IO Kayıt No : 70489
  • Yayıncı : Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü