Merhaba Misafir

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ‘Demokrasi Nöbetlerinin’ halkla ilişkiler ve kamuoyu açısından değerlendirilmesi

PDF

Siyasal iletişimde kamuoyu oluşturmak için yapılan çalışmalar sadece seçim dönemlerinde değil, ülkede önemli olayların yaşandığı zamanlarda da kullanılmaktadır. Bu çalışmada 15 Temmuz darbe girişimine karşı düzenlenen ve “Demokrasi Nöbetleri” olarak isimlendirilen, bir ay kadar devam eden sürecin toplum üzerindeki etkileri halkla ilişkiler ve kamuoyu açısından ele alınmaktadır. Bu süreçte yöneticiler ve özellikle iktidar siyasal iletişim yöntemleri ile ‘Demokrasi Nöbetleri’ üzerinden bir kampanya yürütmüştür. Araştırmanın amacına ulaşması için Malatya il merkezinde bulunan 500 kişiye anket uygulanmış ve bu teknik ile elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS programı yardımı ile analiz edilmiştir. Analizlerde halkın sokağa çıkmasını tetikleyen sebepler ve daha sonra oluşan/oluşturulan kamuoyu ve algı elde edilen veriler ile ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.18506/anemon.338930
  • Cilt : 6
  • ISSN : 2147-7655
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2149-4622
  • Sayfa Aralığı : 25-30
  • IO Kayıt No : 70307
  • Yayıncı : Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü