Merhaba Misafir

II. Abdülhamid döneminde Filistin’de idari taksimat, nüfus ve iktisat siyasaları

PDF

Ortadoğu, dış müdahaleler için her zaman bir mıknatıs olmuştur. Dolayısıyla, yüzyıllarca adeta kaynayan bir kazana dönen Ortadoğu’da, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılında ortaya çıkan ve halen de sürmekte olan sorunların başında Filistin meselesi gelmektedir. Gerek iç ve dış güvenlik ile dış borçlar, gerekse devleti baskı ile yönetirken birçok da modernleştirme girişimi benimseyen dönemin Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid, 19. yüzyıl Osmanlı’sının en ilginç padişahlarından birisidir. Avrupa ve Rusya’da yüzyıllarca süren baskı ve zulümler yüzünden 19. yüzyılda iyice yükselen Yahudi sorunu, Yahudilerin, II. Abdülhamid döneminde büyük oranlarda Osmanlı toprağı Filistin’e göç etmeye başlamasıyla farklı bir boyut kazanmıştır. Filistin bölgesine Yahudi göçünü ve bu bölgeye yönelik yabancı siyasaları kayda değer biçimde izlemeye başlayan Osmanlı İmparatorluğu, bu göçü engellemeye çalışmış ve dönemin padişahı II. Abdülhamid de, bu bağlamda olmak üzere, söz konusu bölgeye yönelik politikalarını gözden geçirerek, büyük oranda değiştirmiştir. Bu araştırmanın ana amacı, II. Abdülhamid döneminde Filistin sorununun ortaya çıkışı, gelişimi ve bu bağlamda izlenen idari taksimat, nüfus ve iktisadi siyasaları irdelemektir.

Yayınlandığı Kaynak : JAVSTUDIES International Journal of Academic Value Studies
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.23929/javs.752
  • Cilt : 4
  • ISSN : 2149-8598
  • Sayı : 19
  • Sayfa Aralığı : 412-428
  • IO Kayıt No : 68951
  • Yayıncı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi