Merhaba Misafir

Akademik tefsir araştırmalarında interdisipliner yöntem ve önemi

PDF

Modern dünyada sosyal, siyasal, iktisadî, teknoloji, iletişim vs. alanlardaki baş döndürücü değişim, beraberinde birçok probleme sebebiyet vermektedir. Modernitenin sebep olduğu ve gittikçe karmaşık hal alan sorunlar, birçok alanda kendini hissettirmektedir. Özellikle evlilik, miras, kadın-erkek eşitliği, cinsiyet farklılığı, vs. problemlerin çözümünde, tek bir disipline dayalı geleneksel çözüm yöntemlerinin esas alındığı bir yaklaşım biçimi, yeterli olmadığı görülmektedir. Bu nedenle birey ve toplum ıslahını önceleyen İslam dininin temel kaynağı Kur’ân-ı Kerîm’in evrensel çözüm önerilerinin, modern disiplinlerin bilgi ve yöntemlerinden istifade edilerek hayatın pratiklerine aktarılması tercihten öte bir zorunluluk halini almıştır. Farklı disiplinlerin yöntem ve yaklaşımlarıyla desteklenen araştırmalar, tefsirle alakalı güncel birçok problemi çözebilecek niteliktedir. Çeşitli disiplinlerin yöntem ve bilgilerinden yararlanılarak belirlenen bir konu ya da problem hakkında elde edilen verilerin bütünleştirilmesi anlamına gelen interdisipliner yöntem bu anlamda oldukça önemlidir. Ayrıca, belirli konu alanları ve yöntemlerle daraltılmış akademik tefsir araştırmaları, diğer disiplinlerle ilişkilendirilerek yeni araştırma alanlarının keşfine kaynaklık edebilecektir. Böylece Kur’ân’ın evrensel mesajı, daha güncel ve çağdaş bir üslupla günümüz insanına ulaşabilecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2147-0774
  • Sayı : 10
  • Sayfa Aralığı : 11-32
  • IO Kayıt No : 68673
  • Yayıncı : Bingöl Üniversitesi