Merhaba Misafir

AKP ve millî görüşün yerel yönetim geleneği

PDF

Genel Başkanı, Türk idari teşkilatı içinde hayati bir öneme sahip olan İstanbul’da belediye başkanlığı deneyimine sahip olan AKP yönetimi, mahalli idarelere ayrı bir ağırlık vermek durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde özellikle de çok partili siyasal hayatın fiilen başladığı 1950 yılından itibaren yerele ve halka dayanan hükümetlerin halk nazarında sahip oldukları önem bu partiyi motive eden ciddi bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Liderinin ve öncü kadrolarının tecrübeleri bu partiye, halkın dilini kolayca anlama yeteneğini de vermiştir. Ayrıca, yakın dönem siyasi tarihi partilerin genel iktidarı elde etmelerinde ve kaybetmelerinde yerel yönetimlerin doğrudan etkili olduğunu ortaya koymuştu. Bütün bu nedenlerle, AKP’li siyasetçiler parti geleneğinin oluşmasında ve sürdürülmesinde yerel yönetimlere karşı hassas davranmayı bir görev olarak algıladılar. Bu çalışma; tarihsel temellerinden itibaren AKP içinde yerel yönetim geleneğini incelemektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Tezkire Dergisi
  • Yıl : 2005
  • Cilt : 2005
  • ISSN : 1302-7875
  • Sayı : 41
  • Sayfa Aralığı : 113-124
  • IO Kayıt No : 67507
  • Yayıncı : Tezkire Yayıncılık