Merhaba Misafir

Bölgelerarası rivâyet farklılıkları açısından Mısır’daki hadis kültürünün tahlili (Yezîd B. Ebî Habîb’in (ö. 128) rivâyetleri özelinde)

PDF

Hz. Peygamber (sa) daha hayatta iken sahâbe, farklı bölgelere yayılmaya başlamış, bunun bir sonucu olarak da kendi hadis kültürlerini beraberlerinde taşımışlardı. Bu durum her bölgede kendine has bir hadis birikiminin oluşmasına sebep oldu. Biz bu rivâyetlerin bölgesellikten evrenselliğe geçişini takip etmek maksadıyla Mısır örneğini ele almaya çalıştık. Bu bağlamda dışarıdan gelen hadislerin Mısır’a girişini de incelemeyi amaçladık. Bunun için de söz konusu rivâyetlerin içeri ve dışarı naklinde önemli rol oynayan Yezîd b. Ebî Habîb adlı âlimin rivâyetleri üzerinde yoğunlaştık. Netice itibariyle Mısır’da yaşayan sahâbîler tarafından rivâyet edilen hadislerin hicrî ikinci yüzyılın ortalarına kadar büyük oranda bölgesel olarak bilindiğini, daha sonra râviler vasıtasıyla diğer İslâm beldelerine yayıldığını görmekteyiz.

Yayınlandığı Kaynak : Amasya İlahiyat Dergisi
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2667-7326
  • Sayı : 5
  • eISSN : 2667-6710
  • Sayfa Aralığı : 7-29
  • IO Kayıt No : 67017
  • Yayıncı : Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi