Merhaba Misafir

“Şiiri Bilime Uygulamak” Yahut Sünbülzade Vehbi’nin Hikmet Anlayışı ve İlimlere Bakışı

PDF

Sünbülzade (1718-1809), bir Osmanlı şair düşünürüdür. Maraşlıdır ve 18. yüzyılda yaşamıştır. Müderrislik, kadılık, elçilik görevleri yapmış, yazdığı şiirsel sözlükleri yanında Nabi geleneğini sürdürmesi ile tanınmaktadır. Şairimizin felsefeye olan ilgisi, felsefeyle meşguliyeti düşünce dünyamızda bilinmemektedir. İşte bu çalışma düşünürün bu yönüne odaklanmaktadır. Başka bir ifadeyle bu yazıda düşünürümüzün hikmet anlayışı ve ilimlere bakışı ele alınacaktır. Çünkü yazar bizatihi felsefe okuduğunu, keyif aldığını, bir süre felsefî öğreti peşinde gittiğini söylemektedir. İkinci olarak o bir ‘ulema’ ve ‘şuara’ ailesinden gelmektedir. Kütüphanelerde, onun adını taşıyan kelam ve mantıkla ilgili bir eser bulunmaktadır. Ayrıca o, felsefenin ahlak disiplini alanında, ancak pendname geleneğinde Lütfiyye adıyla bir esere sahip bulunmaktadır. Şair-düşünürümüz, hikmete ve ilimlere bakışını bu çalışmasında ortaya koymaktadır. Onun bu eseri, bu açıdan iki kısımda değerlendirilebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1300-9052
  • Sayı : 52
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 6678
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları