Merhaba Misafir

"Şahinler"in pençesinde bir Erdel hükümdarı: Köprülü iktidarı ve II. György Rakoczi

PDF

Köprülü Mehmed Paşa’nm 1656’da sadaret makamına yükselişi, Osmanlı dış siyasetinde saldırgan bir üslup ve askerî harekâtlarla örülü bir dönemin başlangıcını teşkil etti. Köprülü tarzı yayılma siyaseti, 1657’den, II. György Râköczi’nin Lehistan tacını ele geçirme umuduyla başlatıp hezimete uğradığı seferden hemen sonra görünür hale gelmişti. Erdel hükümdarı, Lehistan seferine çıkmak için Bâb-ı Alî’den izin alma gereği duymamıştı; bu ihmal, Osmanlı “şahinler”i tarafından 11. György Râköczi’yi tahtından devrip Osmanlı egemenliğini doğrudan daha kuzey bölgelere götürmek amacıyla ustalıkla kullanıldı. İL György Râköczi bir zamanlama hatası yapmış gibiydi. Erdel hükümdarı, Lehistan’daki hezimetin ardından Bâb-ı Âlî’nin gönlünü almak için birçok diplomatik aracıya bel bağlasa da, Köprülü hükümeti Râköczi’nin yakarışlarına kulak tıkayarak onu affetmeye asla yanaşmadı. Köprülüler, Râköczi’lerin Erdel’deki varlığını Osmanlı ilerleme hatları üzerinde bir engel telakki ediyorlardı. Bu sebeple, 1664’te akdedilen Vasvar antlaşmasında Râköczi hanesinden hiç kimsenin bir daha Erdel tahtına oturmayacağına dair bir madde bile eklemişlerdi.

Yayınlandığı Kaynak : Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2013
  • Cilt : 0
  • ISSN : 0378-3863
  • Sayı : 23
  • Sayfa Aralığı : 25-52
  • IO Kayıt No : 66249
  • Yayıncı : İstanbul Üniversitesi Yayınları