Merhaba Misafir

2008 krizi ve Avrupa Birliği yeni yönetişim kıskacında endüstri ilişkileri

PDF

Kapitalizmin süre gelen krizlerinden biri daha, bugün, 10 yılı aşan zaman diliminde yaşanmış ve tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Bu etkinin politik, ekonomik ve sosyal açıdan farklı coğrafyalarda, farklı boyutlarda devam ettiği de bir gerçektir. Bu bağlamda ‘kapitalizmin küresel sistem haline gelmesine bağlı olarak, bu kriz tarihin ilk küresel ekonomik krizidir’ vurgusu kanımca önemlidir. Bu kapsamda geçmiş dönem krizlerinin ekonomi politik yapıyı değiştirme, sosyo ekonomik düzeni ve şüphesiz çalışma ilişkilerini biçimlendirme gerçeği, günümüzün krizi için de geçerlidir. Kısaca kapitalist dünyada halen rotası belirlenmiş olmasa da kapsamlı bir makas değişikliği yaşanmaktadır. Makalede ilk bölüm, küresel ekonomik krizin Avrupa Birliği düzeyinde çalışma ilişkilerine yönelik çok boyutlu ve girift yansımaları olmakla birlikte, krizin meşrulaştırarak hızlandırdığı ve çalışma ilişkilerinde değişime doğrudan etkisi olan ‘yeni ekonomik yönetişim’ kavramının dönüştürücü rolünü değerlendirmiştir. İkinci bölümde ise krizin endüstri ilişkileri sistemine dönük etkileri ve olası yönelimler tartışılmaya çalışılmıştır. Makalede her ne kadar üye ülkelerin farklı politik tercihleri ve uygulamalarına yer verilse de, tartışmaya esas olan Avrupa Birliği düzeyinde yönelim ve olası sonuçlarıdır.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1304-0103
  • Sayı : 68
  • eISSN : 2548-0405
  • Sayfa Aralığı : 25-61
  • IO Kayıt No : 66112
  • Yayıncı : İstanbul Üniversitesi Yayınları