Merhaba Misafir

Bayram Ali Çetinkaya, İslam Felsefesi

PDF

İslam felsefesi alanında yapılan araştırmaların artmasıyla birlikte bu alanın tarihine yönelik el kitapları da nitelik ve nicelik açısından gelişme göstermektedir. İslam felsefesine giriş, İslam felsefesi tarihi, İslam düşüncesi ve tarihi isimleriyle ülkemizde son dönemlerde hatırı sayılır ölçüde çalışmalar yapılmaktadır. Ancak yapılan çalışmaların bir kısmının yeni araştırmaları bünyelerinde yansıtırken bazılarının hala klasik bir içerikle yetindiği müşahede edilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Akademik Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 2
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2602-2923
  • Sayfa Aralığı : 107-112
  • IO Kayıt No : 66090
  • Yayıncı : Mehmet Şahin