Merhaba Misafir

“Tanburi Ali Efendi’nin Sûz’i-dil ve Sipihr makamlarındaki klasik takımlarının çok boyutlu içerik analizi”

PDF

Bu çalışmada Tanbûri Ali Efendi’nin Klasik Türk Müziği açısından oldukça önemli olan Sûzidil ve Sipihr Makamlarında bestelediği klasik takımlarındaki eserleri üzerinde içerik analizi yöntemi kullanılarak bazı verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. “Müziksel ve sözel yapı” başlıkları altında eserlerin usulleri, çalgısal ve sözel bölümleri, kullanılan ikili aralıklar, vezinler, toplam sözcük sayısı, sözcük kategorisi ve sözcüklerin kullanım sıklığı belirlenmiştir. Tanbûri Ali Efendi’nin besteleri üzerinde çeşitli teknik karşılaştırmalar yapılmasının yanısıra onun Sûz’i-dil ve Sipihr makamlarını kullanımı ve bu makamlara uygun gördüğü güftelerdeki sözcüklerin dağılımına bakılarak her iki makam için beste ve güfte kullanımı arasında farklılık olup olmadığı ortaya çıkarılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Anadolu Üniversitesi Sanat&Tasarım Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2146-7692
  • Sayı : 13
  • Sayfa Aralığı : 146-163
  • IO Kayıt No : 65520
  • Yayıncı : Anadolu Üniversitesi