Merhaba Misafir

Ekstansif koşullarda yetiştirilen Kilis keçilerinde canlı ağırlık ve vücut ölçüleri arasındaki korelâsyonlar ve bazı tanımlayıcı ölçüler

PDF

Bu çalışma Kilis keçilerinin canlı ağırlık ve vücut ölçülerine ait verilerin güncellenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma materyalini, ırkın yoğun yetiştirildiği Kilis Başmağara köyünde yetiştirici koşullarındakibir işletme ile (işletme 1) Merkez ilçeden bir işletmedeki (işletme 2)ırk özelliklerini en iyi şekilde temsil eden keçilere sahip toplam iki işletmeden sağlanan ve farklı yaşlarda toplam 201 baş Kilis keçisi oluşturmuştur.Araştırma bulgularına göre; canlı ağırlık, vücut uzunluğu, cidago yüksekliği, kürekler arkası göğüs genişliği, sırt yüksekliği, sağrı yüksekliği, göğüs çevresi, göğüs derinliği, kulak uzunluğu ve ön incik çevresine ait ortalamalar sırasıyla; 46.00±0.98 kg, 71.82±0.53, 70.97±0.43, 25±0.67, 67.88±0.39, 69.47±0.39, 89.47±0.64, 30.53±0.22, 30.53±0.21 ve 9.29±0.08 cm olarak belirlenmiştir.Canlı ağırlıklara ait veriler üzerinde yapılan hesaplamalarda yaş grupları, cinsiyet ve işletme etkisinin önemli olduğu saptanmıştır. Vücut ölçülerinden ön incikçevresi bakımından cinsiyet grupları arasındaki farklılıkönemli, işletmeler arasında, göğüs çevresi ve kulak uzunluğu dışındaki farklılıklar önemli(P<0.05-P<0.01),vücut ölçüleri arasındaki farklığın yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde ise, ön incik çevresi dışındaki vücut ölçüleri istatistik olarak önemli bulunmuştur (P<0.05-P<0.01). Canlı ağırlık ve vücut ölçüleri arasındaki fenotipik korelasyonlar da (P<0.01) seviyesinde önemli bulunmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF)
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 15
  • ISSN : 1302-7050
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2146-5894
  • Sayfa Aralığı : 51-56
  • IO Kayıt No : 65320
  • Yayıncı : Namık Kemal Üniversitesi