Merhaba Misafir

1980-2017 arası telif ve tercüme matbu Türkçe tefsirler bibliyografyası

PDF

Bibliyografya çalışmaları sürekli güncellenmeyi gerektiren çalışmalardır. Türkiye’de 1980-2017 yılları arasında köyden kente göçün hızlanması, zorunlu eğitimin getirilmesi, resmî ve özel pek çok üniversitenin açılması ilmî sahada büyük bir hareketliliğe ve her alanda olduğu gibi tefsir sahasında da çok sayıda araştırmanın yapılmasına vesile olmuştur. Bu durum telif ve tercüme eserlerin artmasını sağlamış dolayısıyla bu eserleri tespit etmek elzem hale gelmiştir. İşte bu makalede tefsir kitâbiyâtına güncel bir katkı mahiyetinde 1980-2017 yılları arasında Türkçe olarak hazırlanıp basılan telif ve tercüme tefsir eserlerinin bir dökümü yapılmaktadır. Bununla birlikte bibliyografya çalışmalarının bir zorluğu olarak bazı eserlerin her halükarda gözden kaçmış olabileceğini ifade etmek gerekir.

Yayınlandığı Kaynak : Trabzon İlahiyat Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 4
  • ISSN : 2651-4559
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2651-4567
  • Sayfa Aralığı : 10-52
  • IO Kayıt No : 64375
  • Yayıncı : Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi