Merhaba Misafir

İnternette pazarlama çabaları: Online alışveriş siteleri üzerine bir araştırma

PDF

Teknolojinin hızla gelişmesine bağlı olarak internet kullanımı artmış, tüketicilerin alışkanlıklarında değişiklikler olmuştur. Bazı tüketiciler, yenilikleri aktif halde kullanırken, bazı tüketiciler ise endişeleri olduğundan bu konuda muhafazakâr kalmaktadırlar. Araştırmanın amaçları; internetten satın alınan en sık ürün grubu, internet üzerinden alışveriş yapma sıklığı, en sık internete bağlanılan yer, internet üzerinden alışveriş yapılmasında etkili faktörler, web sitesinden beklentiler, interneti kullanım amacı, en sık alışveriş yapılan web site ve web sitenin alt boyutları kapsamında tüketicilerin beklenti, düşüncelerini öğrenmek ve sınıflandırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerine anket olarak uygulanmıştır. Araştırmada; frekans analizi, normal dağılım testi, ölçeğin güvenirlilik analizi, faktör analizi ve bağımsız örneklem testi kullanılmıştır. Anket, yüz yüze 294 kişiye uygulanmıştır. Soru seti oluşturulurken Öztrak (2012) ve Doğaner’in (2007) çalışmalarındaki ölçeklerden yararlanılmıştır. Bulgular: En sık alışveriş yapılan online alış veriş siteleri Sanal Alış-Veriş Merkezi Modeline sahip online alışveriş siteleri olarak belirlenmiştir. Bunun yanında katılımcıların çok azda olsa sosyal ağlardan etkilenerek online alış-veriş yaptıkları belirlenmiştir. Sonuç : Çalışmanın sonucunda; internet sitelerinin güvenirliliğinin kanıtlanmış olması ve ürünü geri iade etme özelliğinin olması tüketicileri online alışverişe yaklaştıran bir adım olduğu tespit edilmiştir. İnternet üzerinden alışveriş yapmayan tüketicilerin online alışverişe olan güvenini artırmak için yasal düzenlemelerin arttırılması gerekir. Güven sorununun internet alışverişini olumsuz etkilemesine rağmen gün geçtikçe internette pazarlamanın, geleneksel pazarlamaya göre daha etkin kullanılacağı söylenebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi (UHPAD)
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.17369/UHPAD.2017.13.102
  • Cilt : 4
  • ISSN : 2148-4764
  • Sayı : 12
  • eISSN : 2148-5666
  • Sayfa Aralığı : 1-21
  • IO Kayıt No : 63573
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.