Merhaba Misafir

Açık inovasyonun rekabet stratejisi üzerine etkisi

PDF

Günümüzdeki yüksek rekabetçi iş ve ekonomi dünyasında her işletmenin hedefi rakiplerine göre rekabet üstünlüğü, daha fazla kar, uzun süreli bir yaşam ömrüdür. Fakat işletmeler bu hedeflerini artık o kadar kolay gerçekleştirememektedir. Çünkü çevresel değişimler önceye göre çok daha hızlı ve komplekstir. İşletmeler yaşamlarını sürdürebilmek için, düzenli olarak yeni ürün ve hizmet üretmek zorundadırlar. Her yeni inovatif ürün ve hizmet üretimi için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyar, eğer bu ürün pazarda başarısız olursa, bu durum kaynak israfının dışında da işletme için yeni farklı riskleri beraberinde getirecektir. İşletmeler, bu riskleri en aza indirmek ve pazarda rekabet avantajı artırmak için inovasyon paradigmasını değiştirdi. Son yıllarda işletmeler açık inovasyon yaklaşımlarının yoğun olarak kullanmaya başladı. Açık inovasyon kavramı hem akademik, hem tüm endüstriyel sektörlerde fazla ilgi görmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, açık inovasyonun özelliklerini ve onun rekabet üstünlüğüne etkisini incelemek.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD)
  • Yıl : 2016
  • DOI : 10.21733/ibad.56
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2536-4642
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 130-141
  • IO Kayıt No : 63461
  • Yayıncı : Hayrullah Kahya