Merhaba Misafir

“İstanbul’da geçip giden bir yolcu olmak”

PDF

Fatih’den Balat Köprüsü ne kadar bir çok insan bizi selâmladı. Kimi el sallıyor, kimi selektör yapıyor, kimi kornaya basıyor kimi de yanımıza gelerek tanışmak istiyordu... insanların bu kadar ilgi göstermesinin ise tek bir nedeni vardı: “Hazreti Mevlânâ”. Evet, onu bilmeyen, sevmeyen yoktu... Bizim Elazreti Mevlânâ’nm Türbesine yürüyerek gidiyor olmamız; sanki milyonlarca insanın yapmak isteyip de bir fırsatını bulup yapamadığı bir şeyi onlar adına, onlar için yapmamız anlamına geliyordu... Hazreti Mevlânâ’ya gönderilen selâmlar, onun türbesine varınca bizden dua isteyenlerin sayısını Allah bilir... Toplumun her kesiminden turlu turlu insanlar Hazreti Mevlânâ’ya bizim vasıtamızla ya bir şeyler iletiyor ya da ondan bir şeyler istiyordu... Farkına varmamız geç olmadı; “köprü olmuştuk”. Tıpkı bir semazenin Hak’tan sağ eliyle alıp, sol eliyle halka vermesi gibi... Bu yolda bir şeyler alıp verebilmenin tek yolu ise tamamıyle iletken olmaktı... Katıksız bir şekilde iletken olabilmenin yegâne yolu ise, bir “hiç” olabilmenin idrakine varmaya gayret etmektir.

Yayınlandığı Kaynak : Kadem Musiki ve Edebiyat Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 1309-9795
  • Sayı : 26
  • Sayfa Aralığı : 36-39
  • IO Kayıt No : 62734
  • Yayıncı : Araştırma Kültür Düşünce Eğitim ve Mûsikî Derneği