Merhaba Misafir

Süpermarket işletmelerinde yılbaşı tedarikçi değerlendirme kararları için bir uygulama modeli

PDF

Bu çalışma ile perakende sektörü içerisinde önemli bir yer tutan süpermarket sektörünün, yılsonlarında bir sonraki yılın çalışma kararlarını şekillendirdikleri, tedarikçi değerlendirme ve satınalma kararlarında optimum kârlılık hedeflerine ulaşılmasını sağlayan bir model geliştirilmiştir. Bu modelin geliştirilmesinde öncelikle daha önce yapılan çalışmalar incelenmiş ve tedarikçi değerlendirme ve satınalma kararlarında kullanılan kriterlerin daha çok endüstriyel sektörler için hazırlandığı görülmüştür. Perakende sektörüne yönelik sınırlı sayıda çalışma yapıldığı, yapılan bu çalışmaların birçoğunun da endüstriyel sektörler için yapılan çalışmaların perakende sektörüne uyarlanması şeklinde olduğu görülmüştür. Bu çalışma ile konu tamamen perakende sektörü açısından ele alınmış ve sektörün doğasına uygun bir model geliştirilmeye çalışılmıştır. Perakende sektörü ile endüstriyel sektörler arasındaki temel fark, ürünlerin seçimi ve nihai tüketiciye sunumunda karar verici olarak nihai tüketicinin belirgin şekilde baskın rolde olmasıdır. Süpermarket perakendecilerinin satınalma ve tedarik kararlarında temel belirleyici etken nihai tüketicinin seçimi ve kararıdır. Bu modelde perakendecilerin hem nihai tüketicilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alacakları hem de kârlılıklarını maksimize edebilecekleri optimum bir denge oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu iki isteği tek bir noktada birleştiren modelin süpermarket perakendecilerinin tedarikçi seçim ve satınalma kararını verecekleri optimum kararı oluşturmalarını sağlayacağı düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : JAVSTUDIES International Journal of Academic Value Studies
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.23929/javs.641
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2149-8598
  • Sayı : 17
  • Sayfa Aralığı : 33-55
  • IO Kayıt No : 62366
  • Yayıncı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi