Merhaba Misafir

İktisadı neoliberalizmden kurtarmak

PDF

En azılı muhaliflerinin de kabul ettiği üzere neoliberalizmi yerine oturtmak zordur. Geniş anlamıyla neoliberalizm; piyasaların hükümete, iktisadi teşviklerin sosyal ya da kültürel normlara, özel girişimciliğin kolektif ve toplu eyleme tercihini simgeler. Kavram; Augusto Pinochet’ten Margaret Thatcher’a ve Ronald Reagan’a, Clinton demokratlarından ve İngiltere’deki Yeni İşçi2 Hareketi’nden Çin’in dışa açılmasına ve İsveç’teki refah devleti reformuna kadar çok sayıda olgunun açıklanmasında kullanıldı. Ayrıca kuralsızlaştırma (deregulation), serbestleştirme, özelleştirme ya da kemer sıkma gibi görünen herhangi bir şeyin içine atılabileceği bir torba olarak kullanılıyor. Neoliberalizm bugün, büyüyen güvensizlik ve eşitsizliği üreten, siyasi değerlerimizin ve ideallerimizin kaybedilmesine yol açan, hatta güncel popülist ters tepkiye zemin hazırlayan fikir ve uygulamaların bir stenografisi olarak düzenli bir biçimde kötüleniyor.

Yayınlandığı Kaynak : İktisat ve Toplum
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 8
  • ISSN : 1309-9418
  • Sayı : 86
  • Sayfa Aralığı : 24-31
  • IO Kayıt No : 60405
  • Yayıncı : Efil Yayınevi