Merhaba Misafir

17. ve 18. yüzyıl Osmanlı Devleti Hukuk Düzeni’nde zamanaşımı (Mürûr-I Zamân) uygulaması ve Amid Mahkemesi’nden bazı örnekler

PDF

Kökeni Eski Yunan ve Roma hukukuna dayanan dava zamanaşımı, İslam hukukçularınca da kabul görmüş ve uzunca süre İslam hukukunda yürürlükte kalmış bir uygulamadır. Bunun Osmanlı Devleti’nde sıklıkla uygulandığı, kadı defterleri ve fetva koleksiyonlarında yer edindiği bilinmektedir. Çalışmanın amacı 17. ve 18. yüzyıllarda Amid mahkemesine yansıyan davalar arasında 10-15 yılın üstündeki davaların neler oldukları ve bunların zamanaşımı olgusu/karinesi ile ilişkisini irdelemektir. Çalışmanın amaç edindiği ikinci bir husus ise genelleme problemidir. Tarihe özgü çalışmalarda sıklıkla karşılaşılan bu yanılgı/sapma zamanaşımı hususunda da görülmektedir. Hukukta zamanaşımı olgusunun/karinesinin varlığına rağmen, bu karinenin her zaman ve her yerde aynı şekilde uygulanmadığı düşünülmektedir. Bundan hareketle, bu çalışmada, zamanaşımı hakkında kesin ve mutlak yargılar koymanın araştırmacılar için bir problem oluşturduğuna dikkat çekilmektir.

Yayınlandığı Kaynak : OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 1019-469X
  • Sayı : 42
  • Sayfa Aralığı : 99-118
  • IO Kayıt No : 60298
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi