Merhaba Misafir

Matem siyahı

PDF

Avrupa resminde kılık kıyafet konusunu bu kez korkunun, karanlığın, ölümün ve matemin temsilcisi siyah renk üzerinden inceliyoruz. Antik Yunan’da siyahlar giyinmiş cenaze alaylarının varlığı, Roma’da yas tutanların siyah ehramlar giydikleri bilinir. Ortaçağdan günümüze siyah rengin matem giyiminde edindiği sembolik anlamın pekişmesi tarihin ilginç dönüm noktalarına denk düşer.

Yayınlandığı Kaynak : Toplumsal Tarih
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 1300-7025
  • Sayı : 286
  • Sayfa Aralığı : 88-96
  • IO Kayıt No : 60180
  • Yayıncı : Tarih Vakfı