Merhaba Misafir

Gelişmiş ve yükselen ekonomilerde ekonomik dalgalanmaların sigorta sektörüne dinamik etkileri

PDF

Çalışmada sigorta şirketlerinin pazar payı ile hayat ve hayat dışı sigorta primlerinin ekonomik faaliyet hacmindeki ciddi değişmelerden nasıl etkilendikleri araştırılmıştır. Gelişmiş ve yükselen ekonomilerden meydana gelen bir örneklem kullanılarak panel VAR modellerine dayalı analizler uygulanmıştır. Ulaşılan bulgular sigorta sektörünün ekonomik faaliyetlerdeki ciddi dalgalanmalardan olumsuz etkilendiği yönündedir. Genelde bu gibi şoklar krizleri takiben meydana geldiğinden, bu bulgular sigorta sisteminin krizlere karşı duyarlılığını da dolaylı olarak yansıtmaktadır. Sigorta sektöründeki şokların da ekonomiye yansımaları olabileceği yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Ancak bunlar diğer bulgular kadar güçlü değildir.

Yayınlandığı Kaynak : İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 4
  • ISSN : 2148-3876
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 1-18
  • IO Kayıt No : 60077
  • Yayıncı : İstanbul Üniversitesi Yayınları