Merhaba Misafir

Aday sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi deneyimleri ve yansıtıcı öğretim uygulamaları yoluyla bakış açılarının dönüşümü

PDF

Çalışmanın amacı aday sınıf öğretmenlerinin geçmiş beden eğitimi deneyimlerini ve öğretim uygulaması deneyimi ile birlikte bakış açılarının dönüşümünü keşfetmektir. Çalışmada nitel durum çalışması yaklaşımı kullanılmıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ikinci sınıfta okuyan sekiz kadın öğretmen adayı çalışmaya katılmıştır. Veriler odak grup görüşmeleri, gözlem, yansıtıcı günlükler ve kamera kayıtları ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi dersi ile ilgili geçmiş deneyimleri “Geçmiş Deneyimler ve Yansımalar” kategorisi altında, uygulamalar sonrası değişim ise “Uygulamalar ve Dönüşüm kategorisi altında sunulmuştur. Geçmiş deneyimler ve yansımalar kategorisindeki bulgular “beden eğitimi bir ders mi?”, “istisnalar kaideyi bozmaz?”, “daha farklı olabilirdi” temaları altında, uygulamalar ve dönüşüm kategorisi altında ise bulgular “beden eğitimi bir dersmiş” teması altında yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adayları okul yıllarında beden eğitimi derslerinin boş geçmesi, yerine farklı derslerin işlenmesi, serbest oyunların oynanması gibi deneyimlere sahiptir. Bu deneyimlere paralel olarak öğretmen adayları uygulama yapmadan once bu derse dair gelecek planlarını serbest bırakma, eğlenceli oyunlar oynatma olarak ifade etmişlerdir. Yansıtıcı uygulamalar ile birlikte öğretime ilişkin olumlu gelişmelerin yanı sıra, dersin boş ders olduğu algısı ile ilgili bakış açısının değiştiği aday öğretmenlerin görüşlerinden ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, geçmiş deneyimlerin bakış açılarını şekillendirmede belirleyici olduğu ve yansıtıcı öğretim uygulamalarının bakış açısının dönüşümü sürecinde önemli olduğu söylenebilir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.14687/jhs.v14i4.4694
  • Cilt : 14
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 3440-3455
  • IO Kayıt No : 59762
  • Yayıncı : J-Human Sciences