Merhaba Misafir

İş koşullarının sağlık çalışanlarında yol açtığı stres üzerine Sivas’ta bir araştırma

PDF

Stres, insan yaşamında hemen herkesin yaşayabileceği, çeşitli unsurlardan kaynaklanan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlık durumudur. Özellikle çalışan insanların yaşadığı iş koşullarındaki olumsuzluklar, stres kaynağı olabilmektedir. Araştırmada sağlık çalışanlarında, iş koşullarının strese yol açıp açmadığını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Ayrıca, iş koşullarının çalışanlar üzerindeki etkisinin çeşitli kriterlere (cinsiyet, yaş, çalışılan kurum, gelir düzeyi, medeni durum) göre farklılık gösterip göstermediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada alan araştırması yöntemi kullanılmış olup, Sivas’taki özel ve kamu sağlık kurumlarında çalışan toplam 456 kişi üzerinde anket uygulanmıştır. Sonuç olarak, iş koşullarının orta düzeyde bir strese neden olduğu, özel sağlık kurumlarında çalışanların kamuda çalışanlara nazaran daha az stresle karşı karşıya kaldığı ortaya çıkmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : İşletme Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2011
  • Cilt : 3
  • ISSN : 1309-0712
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 49-68
  • IO Kayıt No : 59263
  • Yayıncı : İSADER