Merhaba Misafir

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde vergi teşvikleri ve etkinliği: Türkiye uygulaması

PDF

Günümüz ekonomilerinde, teknolojik yenilikler ülkelerin gelişmesi için önemli unsurlardan biridir. Ülkeler teknolojik yeniliklere sahip olabilmek için araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine yatırım yapmalıdır. Piyasa başarısızlığı nedeniyle, Ar-Ge yatırımlarını teşvik etmek amacıyla ülkeler bazı teşvik araçları kullanırlar. Bu araçlardan birisi de vergi teşvikleridir. Türkiye 2000’li yıllarda Ar-Ge faaliyetlerine yönelik önemli vergisel teşvikler sağlanmıştır. Bu teşvikler genellikle Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirimi ve istisnası şeklindedir. Bu çalışmada söz konusu teşvik politikaları ve bu politikaların etkinliği kapsamlı olarak incelenecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 7
  • ISSN : 1307-8364
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1307-9999
  • Sayfa Aralığı : 31-51
  • IO Kayıt No : 59031
  • Yayıncı : Uludağ Üniversitesi Yayınları