Merhaba Misafir

Ekonominin millileştirilmesi politikası bağlamında kurulan bir sigorta şirketi osmanlı Millî Umum Sigorta Şirketi

PDF

Türk siyasi tarihinin önemli aktörlerinden birisi İttihat ve Terakki Cemiyeti’dir. 1908’de II. Meşrutiyetin ilanı ardından yönetimde etkin güç haline geldi. Ülkenin sorunlarını çözmek için milli iktisat politikası uyguladılar. Yeni anlayış, öteki unsurlar karşısında Müslümanları öne çıkarma esaslıydı. Bunu sağlamak için unvanında “milli” kavramı bulunan onlarca şirket kuruldu. Diğer sektörlerde olduğu gibi sigorta sektörü de bu politikanın etkisine girdi. Bu bağlamda milli bir sigorta şirketi arayışı sonrasında 1918’de Osmanlı Milli Umum Sigorta Şirketi tesis edildi. Şirket iç tüzüğü milli iktisat anlayışına göre tanzim edildi. Kısa sürede sektörde etkinliğini artırdı. Ancak I. Dünya savaşının negatif tesirinden kurtulamadı. Mütareke döneminde yapılan tüzük değişikliğiyle önceki politikanın izleri silindi. 1920 yılında yapılan düzenlemeyle şirketin unvanı İstanbul Umum Sigorta Şirketi olarak değiştirildi. Bu çalışmada söz konusu şirketin kuruluşu ve faaliyetleri incelendi. Osmanlı’dan cumhuriyete değişen kimlik algısı üzerinden şirketin tarihçesi irdelendi. İç tüzüğe göre şekillenen teşkilat yapısı ortaya çıkarıldı.

Yayınlandığı Kaynak : Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.14222/Turkiyat3745
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 1300-9052
  • Sayı : 60
  • Sayfa Aralığı : 441-458
  • IO Kayıt No : 58013
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları